İdare Onaylı Yetkilendirilmiş Eğitim Programları

 • BELİRLENMİŞ GÜVENLİK GÖREVLERİ EĞİTİMİ (Zabitan)
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ (Tüm Gemiadamları)
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ VE ŞİRKET GÜVENLİK SORUMLUSU EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ TANKER TANITIM EĞİTİMLERİ (Balıkçı Gemisi Kaptanı)
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ TIBBİ İLKYARDIM VE TIBBİ BAKIM (Zabitan)
 • CANKURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA (Tüm Gemiadamları)
 • DENİZDE KİŞİSEL CAN KURTARMA TEKNİKLERİ (Tüm Gemiadamları)
 • ECDIS (Tüm Gemiadamları)
 • G.A. Y.19.’UNCU MADDESİNDE BELİRTİLEN DENİZ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ (Tüm Gemiadamları)
 • GEMİCİ EĞİTİMİ (Tayfa)
 • GEMİ GÜVENLİK ZABİTİ (Zabitan)
 • GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖRÜ (GOC) (Tüm Gemiadamları)
 • GMDSS TAHDİTLİ TELSİZ OPERATÖRÜ (ROC) (Tüm Gemiadamları)
 • GÜVENLİK TANITIM EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • GÜVENLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • IGF KODA TABİ GEMİLER İÇİN TEMEL EĞİTİM
 • IGF KODA TABİ GEMİLER İÇİN İLERİ EĞİTİM
 • İLERİ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ (Zabitan)
 • İLKYARDIM EĞİTİMİ(Zabitan)
 • IMO MODEL KURS 6.09 DENİZCİ EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları) (2015)
 • IMO MODEL KURS 6.10 SİMÜLATÖR EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları) (2015)
 • ISPS EĞİTİMLERİ (Zabitan)
 • KILAVUZ KAPTANLIK YENİLEME EĞİTİMİ
 • KİMYASAL TANKER TANITIM EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • KİMYASAL TANKER İŞLEMLERİ (Zabitan)
 • KÖPRÜÜSTÜ KAYNAK YÖNETİMİ-BRM (Tüm Gemiadamları)
 • LİMAN TESİSİ GÜVENLİK SORUMLUSU (Zabitan)
 • MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ERM)(Zabitan)
 • OTOMATİK RADAR PLOTLAMA AYGITLARINI (ARPA) KULLANMA (Zabitan)
 • PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK (Tüm Gemiadamları)
 • PETROL TANKERİ TANITIM (Tüm Gemiadamları)
 • PETROL TANKERİ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ (Zabitan)
 • RADAR GÖZLEM VE PLOTLAMA EĞİTİMİ (Zabitan)
 • SEYİR VARDİYASI TUTMA BELGESİ (Tayfa)
 • SINIRLI BAŞMAKİNİST YETERLİĞİNDEN MAKİNE ZABİTİ YETERLİĞİNE GEÇECEKLER İÇİN TAMAMLAMA EĞİTİMİ (A-III/1)(Zabitan)
 • SINIRLI MAKİNE ZABİTİ EĞİTİMİ (A-III/3) (Sınırlı Yeterlikler)
 • SINIRLI VARDİYA ZABİTİ EĞİTİMİ (A-II/3) (Sınırlı Yeterlikler)
 • SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERİ TANITIM EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERİ İŞLEMLERİ EĞİTİMİ (Zabitan)
 • STCW DENİZ GÜVENLİK EĞİTİCİLERİNİN EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • ŞİRKET GÜVENLİK SORUMLUSU (Zabitan)
 • TEMEL İLK YARDIM (Tüm Gemiadamları)
 • TIBBİ BAKIM EĞİTİMİ (Zabitan)
 • UZAKYOL BİRİNCİ ZABİT YETERLİĞİNE YÜKSELİRKEN ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM (A-II/2)(Zabitan)
 • UZAKYOL İKİNCİ MAKİNİST / MÜHENDİSİ YETERLİĞİNE YÜKSELİRKEN ÖNGÖRÜLEN EĞİTİM (A-III/2)(Zabitan)
 • UZAKYOL VARDİYA MÜH. TAMAMLAMA EĞİTİMİ (A-III/1)
 • UZUN MESAFE TELSİZ OPERATÖR YETERLİĞİ (LRC)(Zabitan)
 • YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE (Tüm Gemiadamları)
 • YAĞCI EĞİTİMİ (Tayfa)
 • YAT KAPTANI (499 GT) EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • YOLCU GEMİSİNDE ÇALIŞMA EĞİTİMİ (Tayfa)
 • YOLCU GEMİSİNDE ÇALIŞMA EĞİTİMİ (Zabitan)
 • YOLCU GEMİSİNDE ÇALIŞMA EĞİTİMİ (Tüm Gemiadamları)
 • YÜKSEK VOLTAJ (1000 VOLT ÜZERİ) EĞİTİMİ