Özelleştirilmiş Eğitim Programları

 • DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ EĞİTİMİ
 • GEMİ EMNİYET ZABİTİ EĞİTİMİ
 • GEMİ MAKİNELERİNİN VERİMLİ VE GÜVENLİ OPERASYONU EĞİTİMİ
 • GEMİLERDEN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK ÇEVRE DENETİCİSİ EĞİTİMİ
 • GENEL GÜVENLİK TAZELEME EĞİTİMİ (REFRESHMENT)
 • HAM PETROL VE BALAST İŞLEMLERİ TANKER SİMÜLATÖRÜ EĞİTİMİ
 • İLERİ BAKIM-ONARIM PLANLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ  
 • KILAVUZ KAPTAN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
 • KILAVUZ KAPTANLAR İÇİN TAM DONANIMLI KÖPRÜÜSTÜ SİMÜLATÖR
 • KİMYASAL TANKER YÜK VE BALAST İŞLEMLERİ EĞİTİMİ
 • KİMYASAL TANKERLERDE OPERASYON YÖNETİMİ ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMİ
 • PETROL TANKERİ YÜK VE BALAST İŞLEMLERİ SİMÜLATÖR EĞİTİMİ
 • PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERİN SEBEP OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNE MÜDAHALE SEMİNER EĞİTMENİ EĞİTİMİ
 • SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZ TANKERİ YÜK VE BALAST İŞLEMLERİ EĞİTİMİ
 • SIVIYÜK ELLEÇLEME TANKER YÜK VE BALAST İŞLEMLERİ EĞİTİMİ
 • TANKER TAZELEME EĞİTİMİ (REFRESHMENT)
 • TANKERLERDE TANK YIKAMA OPERAYONU (2015)
 • TEMEL VTS OPERATÖRÜ EĞİTİMİ
 • TEST-DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON EĞİTİMİ
 • TÜRK BOĞAZLARINDA DENİZ TRAFİĞİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • UYGULAMALI GEMİ MANEVRASI EĞİTİMİ
 • YEREL DENİZ TRAFİK REHBERİ TANITIM EĞİTİMİ